Oszczędzanie na IKE

Ze względu na to, że polski system emerytalny oparty jest obecnie na trzech filarach, większość osób otrzymuje możliwość zdecydowania się na otwarcie indywidualnego konta emerytalnego, w którym samodzielnie będzie gromadził składki na swoją przyszłość po osiągnięciu stosownego wieku emerytalnego.

Ze względu na to, że wokół OFE narosło wiele kontrowersji a do ZUS-u przynależeć mogą tylko te osoby, które urodziły się przed 1968 roku, IKE okazuje się atrakcyjną opcją, pozwalającą na samodzielne odkładanie ustalonej kwoty. Indywidualne konto oszczędnościowe umożliwia gromadzenie oszczędności w jednej z czterech instytucji, które wybiera się indywidualnie. Może być to więc dom maklerski, zakład ubezpieczeń, bank, albo fundusz inwestycyjny. Za oszczędności gromadzone w IKE nie odprowadza się podatku dochodowego, warunkiem jest jednak gromadzenie środków na jednym koncie.

Warto jednak pamiętać, że wpłaty, które będą dokonywane na indywidualne konto emerytalne nie mogą przekroczyć półtorakrotności wynagrodzenia miesięcznego na danych rok. Okazuje się jednak, że taka forma oszczędzania może być wyjątkowo korzystna.

Emerytura z indywidualnego konta