Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie pojazdu jest konieczne, przede wszystkim dlatego, że rozpędzony jest w stanie wyrządzić szkody, za które kierowca nie zawsze jest w stanie zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie OC – co ma swoje racjonalne wytłumaczenia – jest zatem obowiązkowe i dotyczy nie konkretnego kierowcy, ale określonego pojazdu.

Przed czym chroni OC? Przede wszystkim przed materialnymi skutkami spowodowanych przez kierowcę kolizji lub wypadku. W największym skrócie można więc powiedzieć, że jest to ochrona dla kierowcy pojazdu, kiedy poszkodowana osoba będzie domagała się wypłaty odszkodowania za urazy powypadkowe albo inne straty, powstałe na skutek niedopatrzeń oraz nieprawidłowego kierowania pojazdem. Warto jednak pamiętać, że OC działa tylko podczas ruchu pojazdu po drogach, przy czym chronione nie jest tylko samo poruszanie się pojazdu, ale także moment wsiadania i wysiadania, załadunek pojazdu, garażowanie, postój oraz zatrzymanie.

Ubezpieczenie tego typu uruchamiane jest w chwili powstania szkody zawinionej przez kierowcę, niezależnie od tego czy było to działanie celowe czy zwykłe niedopatrzenie, a także wtedy kiedy wina nie leży tylko i wyłącznie po stronie osoby poszkodowanej w wypadku czy każdym innym zdarzeniu, w którym udział „bierze” pojazd mechaniczny.

Jak działa OC?