Ubezpieczanie pojazdu

OC jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i należy do ubezpieczeń majątkowych. Na mocy tego typu ubezpieczenia zakład ubezpieczeń bierze na siebie skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim, pod warunkiem oczywiście, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

OC można podzielić na dwie kategorie – pierwsza z nich obejmuje ubezpieczenia obowiązkowe, druga z kolei te, które opłacane są dobrowolnie. Ubezpieczenie tego typu znane jest przede wszystkim kierowcom pojazdów mechanicznych, przede wszystkim dlatego, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego jak poważne szkody może wyrządzić pojazd wprowadzony w ruch. Chodzi więc o to, aby kierowca, który nie zawsze jest w stanie samodzielnie pokryć szkody majątkowe czy też na osobach, których może się dopuścić.

Ubezpieczenie nie jest związane z kierowcą, ale z konkretnym pojazdem. W przypadku kierowców OC jest obowiązkowe, co ma swoje racjonalne wytłumaczenie, dlatego też obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega posiadanie samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika rolniczego, motocykle oraz każdego innego pojazdu, który wymaga rejestracji.

Obowiązki kierowców