Składki emerytalne

Polski system emerytalny oparty jest na działaniu trzech filarów, faktem jest jednak, że nie wszyscy obywatele mają swobodny dostęp do któregokolwiek z nich. W przypadku osób urodzonych po 1968 roku, znajdujących się w filarze drugim, obowiązkowo należy wybrać jeden z dostępnych Otwartych Funduszy Emerytalnych, znanych bardziej jako OFE.

Choć wokół nich narosło wiele kontrowersji, system nieustannie działa, dlatego też do obowiązków obywateli należy wybranie tego funduszu, który będzie gromadził jego składki. Obecnie na rynku finansowym działa czternaście funduszy, spośród których trzeba wybrać jeden w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia pracy, w przeciwnym razie fundusz zostanie automatycznie wylosowany. Warto więc wcześniej sprawdzić wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy, biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki, jak chociażby poziom stopy zwrotu, wartość jednostki rozrachunkowej a także poziom obsługi klienta.

Warto poświęcić na to nieco więcej czasu, ponieważ od tego typu elementów może zależeć wysokość naszej późniejszej emerytury. OFE pobierają opłaty za zarządzanie składkami, dlatego też warto wiedzieć, że wszelkie opłaty pobierane są w momencie przekazywania składki przez ZUS.

Jak wybrać OFE?