PTE a polski system emerytalny

Powszechne towarzystwa emerytalne są podmiotami działającymi w formie spółki akcyjnej, których głównym zadaniem jest tworzenie oraz zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, gromadzącym kapitał klientów chcących odkładać odpowiednie kwoty pieniędzy na swoją przyszłość po osiągnięciu stosownego wieku.

Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzają składkami odpłatnie, nadzorowane są więc przez państwo, przede wszystkim dlatego, że obracają nieustannie pieniędzmi należącymi do ubezpieczonych. W Polsce obowiązuje trzyfilarowy system emerytalny, dlatego też odkładanie pieniędzy na indywidualne konto emerytalne oraz ZUS nie są jedynymi rozwiązaniami. Choć wokół OFE narasta ciągle wiele kontrowersji, nie wydaje się aby obecna sytuacja emerytalna w najbliższym czasie uległa jakiejkolwiek zmianie.

Ze względu na to, że obowiązkiem państwa jest czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli, ochrona interesów członków funduszy jest niezwykle ważną kwestią i nie powinno się jej lekceważyć, dlatego też utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego podlega bardzo restrykcyjnym wymaganiom.

Zasady działania powszechnych towarzystw emerytalnych