Aviva jest często wybieranym funduszem emerytalnym

Na rynku działa obecnie kilkanaście różnych Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE, czyli tak zwany drugi filar, są elementem przeprowadzonej przeszło dziesięć lat temu reformy emerytalnej. W jej wyniku zaczęliśmy zbierać na naszą przyszłą emeryturę na trzy różne sposoby.

Pierwszym z nich jest ZUS, do którego trafia większość naszej składki, drugim są właśnie wspomniane OFE, a trzecim IKE, czyli Indywidualne Konta Emerytalne. W ich przypadku nie uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe. OFE mają za zadanie wypracowywać zyski z powierzonych im składek, które wynoszą co miesiąc 2,3% naszej pensji brutto. Każdy fundusz ma inne sposoby na pomnażanie tych pieniędzy, dlatego też osiąga różne wyniki w zależności od swoich posunięć inwestycyjnych. Żeby móc mieć wysoką emeryturę, wówczas powinniśmy zawsze wybierać dla siebie takie OFE, które mogą pochwalić się wysokimi zyskami.

Wśród nich znajduje się między innymi Aviva, która obecnie zrzesza prawie 25% osób wpłacających pieniądze do OFE. Aviva co roku znajduje się w czołówce tych funduszy emerytalnych, które wypracowują dobre zyski i tym samym wpływa to też na jej popularność. Do tego OFE można dzisiaj bez większych problemów przystąpić przez internet, wypełniając odpowiedni formularz, co jest też bardzo wygodne i będzie można tym samym ochronić się przed groźbą bycia wylosowanym, ponieważ jeżeli nie wybierzemy w odpowiednim czasie OFE, wtedy zostanie ono wybrane za nas, a Aviva jako OFE osiągające wysokie zyski nie jest brana pod uwagę przy losowaniach.

Do OFE Aviva można się łatwo zapisać przez internet