Dziedziczenie środków jest możliwe w OFE

OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne w wielu różnych aspektach różnią się od ZUS-u. Są one drugim filarem, który ma zapewnić nam dobrą emeryturę. Zadaniem Otwartych Funduszy Emerytalnych jest pomnażanie środków, które przekazane zostaną tam na nasze indywidualne konta w kwocie 2,3% naszego wynagrodzenia brutto i zajmuje się tym ZUS. Zarówno pierwszy filar, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i drugi filar, czyli OFE są obowiązkowe.

W ich przypadku różnice opierają się jednak nie tylko na wysokości składki czy też tym, że OFE może pieniądze inwestować, ale też w tym, że są one też dziedziczone. Nie jest to możliwe w pierwszym filarze, chociaż przekazujemy tam większość swoich pieniędzy ze składki na ubezpieczenie społeczne. Gdy umrzesz nawet pierwszego dnia naszej emerytury, to nikt nie będzie mógł otrzymać pozostałych twoich pieniędzy, co jest też dość przykrą sytuacją. Z kolei OFE dają nam możliwość dziedziczenia.

Wystarczy, że wskażemy osobę, która ma zostać beneficjentem i będzie ona mogła po naszej śmierci otrzymać zgromadzone przez nas pieniądze. Warto też wskazać, że nawet jeżeli tego nie zrobimy, to na zasadzie spadku będzie można je otrzymać, ale też wiąże się to wówczas z o wiele większymi formalnościami, więc nie warto zapominać o wskazaniu osoby uposażonej. Może to być zarówno ktoś z naszej rodziny, ale też ktoś niespokrewniony. W trakcie odkładania pieniędzy do OFE można też dokonać zmiany beneficjenta. Nie zapominajmy zatem o tej możliwości, którą dają nam fundusze.

Beneficjent otrzyma zgromadzone przez nas pieniądze