Zadaniem OFE jest pomnażanie naszych pieniędzy

Jeżeli zamierzamy podjąć swoją pierwszą pracę, pójść na staż czy też założyć działalność gospodarczą, wówczas trzeba będzie również wiedzieć, że od tej pory będziemy zbierali pieniądze na swoją przyszłą emeryturę. Składka ubezpieczeń społecznych nie jest w wielu przypadkach płacona przez wszystkich, ale ogromna większość osób musi ją uiszczać. Aktualny system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów.

Pierwszym z nich jest ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który otrzymuje największą część składki, następnie drugim filarem są OFE, które otrzymują tylko 2,3% naszej pensji brutto. Trzecim i nieobowiązkowym elementem systemu są IKE, czyli Indywidualne Konta Emerytalne, w których przypadku można stosować różne formy inwestowania. Obowiązkowe są zatem tylko OFE oraz ZUS. Różnią się one w wielu zasadniczych miejscach, nie tylko wysokością odprowadzanych tam na nasze konta środków. Główną różnicą jest to, że ZUS jest instytucją państwową, a OFE należą do prywatnych zarządców PTE, czyli Powszechnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

OFE mają za zadanie wypracowanie z powierzonej im składki zyski, który będzie składać się na naszą przyszłą emeryturę. Chociaż uczestnictwo w nich jest obowiązkowe, to mamy możliwość wyboru takiego funduszu, który będzie dla nas mógł zaoferować najlepsze zyski. Nie przepadają one też po naszej śmierci, ponieważ można wskazać ich beneficjenta, co nie jest możliwe w przypadku ZUS-u. OFE są zatem często pewniejszym sposobem na wyższą emeryturę, ponieważ inwestują one nasze środki.

OFE daje nam możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków