OFE ma za zadanie wypracowywać zyski

Jeżeli zaczynamy swoją pierwszą pracę na stałą umowę lub umowę o zlecenie, staż czy też zakładamy przedsiębiorstwo, wówczas musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jednym z naszych obowiązków będzie uiszczanie opłat za ubezpieczenie społeczne. Wprowadzona w 1999 roku reforma systemu emerytalnego spowodowała, że obecnie trzeba odkładać pieniądze w dwóch filarach, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartych Funduszach Emerytalnych.

W przypadku tych drugich możemy dokonać wyboru, ponieważ OFE są przedsiębiorstwami prywatnymi, których głównym zadaniem jest pomnażanie naszych pieniędzy, które trafiają tam z ZUS-u jako niewielki procent naszego wynagrodzenia. Każde OFE ma inne strategie inwestowania powierzonych im pieniędzy, dlatego też zawsze warto patrzeć na to, jakie osiągają one wyniki.

Dzisiaj można to łatwo sprawdzić, korzystając ze specjalnych rankingów, które publikuje Komisja Nadzoru Finansowego oraz inne instytucje finansowe. Z nich będzie można dowiedzieć się, które OFE może zagwarantować nam najlepsze wyniki. Oprócz tego, jakie fundusz osiąga zyski, bierzmy też pod uwagę ryzyka, jakie się wiążą z uczestnictwem w nim.

Czasami wyniki są dobre, ale dane OFE lubi ryzykownie inwestować, więc można też stracić część pieniędzy. Zawsze przeglądajmy też regulaminy świadczenia tego typu usług, aby sprawdzić, czy któryś fundusz nie będzie mógł zaproponować nam lepszych rozwiązań. Najlepiej skorzystać z internetowych porównywarek, gdzie znajdziemy wiele przydatnych do tego informacji.

Patrzmy na rankingi OFE