Nowy system emerytalny pozwala na inwestowanie składek

Jeżeli urodziliśmy się po 1 stycznia 1968 roku, wtedy zostaliśmy też wzięci pod skrzydła nowej reformy emerytalnej, która miała miejsce 1 stycznia 1999 roku. Wprowadziła ona znaczne zmiany, jeżeli chodzi o emerytury, ponieważ wcześniej wszystkimi tymi sprawami zarządzał, często w bardzo nieefektywny sposób, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pieniądze trafiały do wspólnego worka, ale reforma spowodowała, że każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie społeczne, ma swoje indywidualne konto w ZUS-ie oraz innych instytucjach składających się na działanie nowego systemu.

Został on podzielony na trzy filary. Pierwszym z nich jest wspomniany już ZUS, gdzie trafia większość naszych składek. Drugim są OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, które w przeciwieństwie do ZUS-u należą do prywatnych zarządców, czyli PTE (Powszechnych Towarzystw Emerytalnych). Pieniądze w kwocie 2,3% naszego wynagrodzenia brutto trafiają na nasze konto do OFE, gdzie są inwestowane i pomnażane. Trzecim filarem, który wprowadziła nowa reforma emerytalna, są IKE.

Są to nieobowiązkowe Indywidualne Konta Emerytalne, gdzie będzie można inwestować gromadzone tam pieniądze. Każda osoba, która pracuje, ma firmę czy też jest na stażu i odprowadza składki ubezpieczeniowe jest również zobowiązana do tego, aby przystąpić do OFE, która samodzielnie możemy dla siebie wybrać, gdyż osiągają one różne zyski. Nie można zapominać o tym właśnie wyborze, ponieważ w przeciwnym razie możemy zostać wylosowani i nie trafimy do dobrego OFE.

Mam do wyboru różne OFE