Fundusze pomnażają nasze pieniądze

Wprowadzona w 1999 roku reforma emerytalna spowodowała, że każdy, kto dotychczas odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u i urodził się po 1 stycznia 1968 roku, od przeszło dziesięciu lat musi przekazywać pieniądze nie tylko do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również do OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne, czyli OFE są prywatnymi podmiotami, których zadaniem jest pomnażanie powierzonych im pieniędzy.

Niektóre z nich robią to efektywniej, inne z kolei osiągają mniejsze zyski, dlatego też ważne jest to, aby móc wybrać takie OFE, które da nam możliwość otrzymywania w przyszłości przyzwoitej emerytury. OFE są obowiązkowym filarem w działaniu systemu emerytalnego, dlatego też każdy musi wybrać dla siebie określony fundusz, ponieważ w przeciwnym przypadku będzie można zostać wylosowanym, co odbywa się dwa razy do roku – w styczniu oraz w lipcu. Żeby nie być wylosowanym, trzeba poprzeglądać na samym początku ofert różnych OFE, aby móc wybrać dla siebie to najlepsze.

Dzisiaj często publikowane są specjalne rankingi, które wskazują nam na wyniki OFE i tym samym pomagają w wyborze tych, którym warto powierzyć swoje pieniądze. Poza tym OFE daje możliwość dziedziczenia środków, które zostaną zgromadzone tam przez nas na naszych kontach, zatem nie przepadają one tak jak w ZUS-ie. Zatem gdy podejmujemy pracę, zakładamy firmę czy też odbywamy staż, nie zapomnijmy o tym, aby wybrać dla siebie odpowiedni Otwarty Fundusz Emerytalny, który będzie mógł pracować na naszą spokojną starość.

Dzięki OFE można dziedziczyć środki